loading...Edo-Tokyo museum - Statue of shogun Tokugawa Ieyasu

Edo-Tokyo museum - Statue of shogun Tokugawa Ieyasu