loading...Taiyuin Byo shrine - Zocho-ten, guardian of the south (red)

Taiyuin Byo shrine - Zocho-ten, guardian of the south (red)