loading...Taiyuin Byo shrine - Komoku-ten, guardian of the west (white)

Taiyuin Byo shrine - Komoku-ten, guardian of the west (white)